تماس باما : 02165247966

razhur

نمونه بیمار ارتودنسی سن 25 سال

طول درمان: ۲۴ ماهسن بیمار: ۲۵ سال مشکلات بیمار نامرتبی بسیار شدید دندانىدندان نیش خارج از قوسبیرون زدگی دندان های فک بالا (روابط دندانی کلاس

نمونه بیمار ارتودنسی سن 32 سال

طول درمان: ۲۲ ماهسن بیمار: ۳۲ سال مشکلات بیمار نامرتبی شدید دندانىقرار گیری دندان جلویی کناری، خارج از قوس (کراس بایت)عدم قرارگیری صحیح دندان های

نمونه بیمار ارتودنسی سن 20 سال

طول درمان: ۱۸ ماهسن بیمار: ۲۰ سال مشکلات بیمار نامرتبی بسیار شدید دندانىدندان نهفته فک پایین (اسلاید سوم)قوس لبخند نازیبا روش درمان ارتودنسی ثابت دو

تغذیه در زمان ارتودنسی

تغذیه در زمان ارتودنسی

چنانچه فرزندتان در حال درمان با ارتودنسی باشد احتمالاً مبحث تغذیه در زمان ارتودنسی برایتان به یک چالش نسبتاً بزرگ تبدیل شده است.در این وضعیت